Serwis korzysta z plikˇw cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod?, ?e b?d? one umieszczane w Pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. Mog? Pa?stwo zmieni? ustawienia dotycz?ce plikˇw cookies w swojej przegl?darce.
Ukryj komunikat

/

przyk?adowy slogan

Cennik

Wszystkie ceny dobierane s? indywidualnie w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb, czasoch?onno?ci i obj?to?ci pracy, podj?tej w niej problematyki czy termin realizacji. Proponujemy skontaktowa? si? z Nami celem dokonania wyceny wybranej us?ugi, bowiem do niczego to Pa?stwa nie zobowi?zuje. Ceny s? elastyczne i mo?liwe do negocjacji. Istnieje równie? mo?liwo?? ratalnych op?at za cz??? opracowania naukowego. Ustalone indywidualnie ceny s? ostateczne i mog? by? Pa?stwo pewni, i? nie wzrosn?.

Mamy specjalistów z wykształceniem z poniższych kierunków

Zapytaj o wycene

IMI─ś

E-MAIL

TELEFON KOMÓRKOWY

WIADOMO┼Ü─ć