Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
Ukryj komunikat

/

przykładowy slogan

Regulamin

1. Zasady ogólne
    Zamawiający przekazuje wytyczne i sugestie, według których realizowane są usługi przez Usługodawcę.
Wykonywane usługi są jedynie pomocą przy samodzielnym tworzeniu pracy przez Zamawiającego. Nie mogą stanowić gotowej pracy.
Odpowiedzialność za sprzeczne z przepisami kodeksu karnego czy prawem autorskim wykorzystanie opracowań naukowych Usługodawcy spoczywa na Zamawiającym.

2. Zapytanie o wycenę
    Zapytanie o wycenę jest niezobowiązujące i nieodpłatne. Obejmuje czynności takie, jak określenie rodzaju pomocy i usługi oraz ustalenie terminu jej realizacji.
    Zapytanie jest realizowanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy. Wiadomość taka zawierać powinna informację wymienione w ust. 1.

3. Realizacja usług.
    Usługi realizowane są po wpłynięciu ustalonej kwoty na konto Usługodawcy. Kwota ustalana jest indywidualnie między Usługodawcą a Zamawiającym. Rozliczenie najczęściej następuje w układzie etapowym.

4. Cena
    Na wysokość ceny wpływa rodzaj oczekiwań Zamawiającego, charakter pomocy i usługi, problematyka pracy, jej objętość i termin realizacji. Ustalana jest między zainteresowanymi stronami.

5. Rozstrzyganie sporów
    Ewentualne spory powstałe między Zamawiającym a Usługodawcą w pierwszej kolejności rozstrzygane będą polubownie do czego zobowiązują się obie Strony.

6. Postanowienia końcowe
    Usługodawca oferuje usługi przygotowywane indywidualnie. Nie podlegają one dalszej odsprzedaży.
    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do treści Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
    W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego oraz Prawa Autorskiego.

Mamy specjalistów z wykształceniem z poniższych kierunków

Zapytaj o wycene

IMIĘ

E-MAIL

TELEFON KOMÓRKOWY

WIADOMOŚĆ